Tedarikci Zinciri Yönetim Politikası

Karba Otomotiv faaliyetlerini sorumlu ve etik bir şekilde yürütmeyi ilke edinmiştir. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yaklaşımımız çerçevesinde tedarik zinciri yönetiminde şeffaflık, adalet, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerine bağlı kalarak sürekli iyileştirilmesini taahhüt etmekteyiz.


Bu kapsamda;

 • Tedarikçilerimizin yasal gereklilikleri yerine getiren ve bu politika ve kurallar ile beraber iş etiği ile bağlantılı olan diğer tüm kurallardaki gerekliliklere bağlı tedarikçiler olması gerekmektedir.
 • Tedarikçi seçiminde; mali performans, tecrübe, teknik yeterlilik vb. kriterlerin yanında bu alanda olumlu bir geçmişe sahip olmaları ve önceki yıllara ait değerlendirme sonuçları dikkate alınır.
 • Birlikte çalışmaya karar verdiğimiz tedarikçilerimizi seçerken objektif kriterlere göre değerlendiriyoruz. Karba Otomotiv olarak tedarikçilerimiz ile iş ilişkilerimizde karşılıklı değer yaratmayı hedeflemekteyiz.
 • Karba Otomotiv olarak tedarik zinciri yönetimi süreçlerimizde faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin kanunlarına uyulmasına özen gösteririz.
 • Karba Otomotiv tedarikçilerinin; yasalara, kurallara, düzenlemelere bağlı kalmasını hedefleriz. Tedarikçilerin, birlikte çalıştıkları tedarikçilerin ve taşeronlarının işle ilgili uygulamalar konusunda bilgi sahibi olmasını bekleriz. Karba Otomotiv, bu kurallara uymayan tedarikçilerle ilişkilerini sonlandırma hakkını saklı tutar.
 • Tedarikçilerimizin sağladığı mal ve hizmetlerin Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun konusunda uzman kişiler tarafından objektif olarak denetlenmesi son derece önemlidir.
 • Karba Otomotiv standartlarına, politikasına ve prosedürlerine dayanarak yapılacak tedarikçi denetimleri, tedarikçilerimizin mevcut durumlarını görmesini sağlayacak, olası sorun ve aksaklıklara önceden müdahale edebilme yeteneğini geliştirecektir.
 • Karba Otomotiv olarak tedarikçilerinin çevre ile ilgili geçerli bütün yerel ve ulusal kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket etmelerini beklemekteyiz. Tedarikçilerin faaliyetlerini, doğal kaynaklar üzerindeki olumsuz etkileri minimuma indirecek ve çevreyi, müşterileri ve çalışanları koruyacak bir şekilde yürütmeleri beklenmektedir.
 • Karba Otomotiv olarak; İnsan Haklarına saygı gösteren, hiçbir şekilde ayrımcılık yapmayan ve çalışanlarına eşit fırsatlar sağlayan, tedarikçiler ile çalışmayı amaçlamaktayız. Tedarikçilerimiz, çalışma saatleri ve fazla mesai başta olmak üzere geçerli mevzuata uygun hareket etmelidir.
 • Karba Otomotiv olarak çocuk işçi çalıştırmama konusunda son derece hassas davranmaktayız ve aynı hassasiyeti tüm tedarikçilerden beklemekteyiz. Tedarikçilerimizin yasal mevzuatta tanımlanan yaş sınırının altında işçi çalıştırmaması gereklidir.
 • Tedarikçilerin hiçbir şekilde rüşvet ve yolsuzluğu tolere etmemesini ve bu konuda duyarlı davranmasını beklemekteyiz.
 • Tedarikçiler, Karba Otomotiv’in fikri mülkiyet haklarına saygı göstermeli ve bu haklara ilişkin bir tehlike ve/veya ihlali haber aldıklarında tarafımıza bilgi vermelidirler. Bu bağlamda olası bir ihlalin önlenmesi ve/veya sona erdirilmesi için Karba Otomotiv ile işbirliği içinde olmaları gerekir.