Müşteri Şikayeti ve Memnuniyeti Politikası

Karba Otomotiv olarak; yurt içi pazardaki lider konumumuzu sürdürmenin, global pazarlarda etkin bir oyuncu olmanın ancak müşteri odaklı bir yaklaşımla sağlanabileceğine inanır, kendimizi sürekli geliştirmek, müşteri memnuniyetini ve bağlılığını arttırmak için çalışırız.


Bu kapsamda;

  • Müşterinin her hangi bir şikâyeti anında firmamıza kolaylıkla ulaşabileceği şeffaf ve sorumlu şikâyet ele alma işlemiyle, şikâyetinin titizlikle ele alınacağının taahhüdünde bulunmayı,
  • Firmamızın, şikâyetleri tutarlı, sistematik ve sorumlu bir şekilde şikâyetçiyi ve kuruluşu tatmin edecek tarzda çözme kabiliyetini artırmayı ve sürdürülebilir hale getirmeyi,
  • Taleplerin izlenebilir, raporlanabilir, şeffaf, güvenli bir sistemle öncelikle birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygun olarak objektif, adil ve gizlilik içinde ele almayı ve değerlendirmeyi,
  • Şikâyet ve önerilerin kök nedenlerine inmeyi, kalıcı iyileştirmeleri sistem ve süreçlerimizde uygulanmasını,
  • Müşterilerimizle dürüst ve açık iletişim kurmayı, tam ve zamanında bilgilendirme yapmayı, bilgilerin net ve anlaşılır olmasını sağlamayı,
  • Firmamıza ulaşan şikâyetlerin çözülmesinde, tüm Karba Otomotiv çalışanlarının müşteri ile çalışmadaki yeteneklerini iyileştirme konusunda teşvik edilmesi için müşteri odaklı bir yaklaşım geliştirmeyi, Şirketimizde müşteri ilişkilerine ait faaliyetleri kurum genelinde paylaşmayı ve takip etmeyi,
  • Müşterilerimize yapılan memnuniyet anketlerinin detaylı şekilde analiz edileceğini,
  • Müşteri memnuniyeti süreçleri ve “Müşteri Memnuniyeti Politikası”na bağlılığın; Karba Otomotiv Yönetimi tarafından sürekli takip edileceğini, tüm ilgili departmanların ortak katılımı ve destekleriyle daha ileri seviyeye taşınacağını taahhüt ederiz.