İş Sağlığı & Güvenliği ve Çevre Politikası

Karba Otomotiv olarak, İSG, Çevre ve enerji konusundaki yasal mevzuatlar ve tarafımızca uygunluk yükümlülüğü olarak kabul edilen tüm şartlara uyarak güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturacağımızı;


Bu çerçevede;

  • Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini ön planda tutarak, sıfır iş kazası hedefi ile oluşabilecek yaralanma ve sağlık bozulmalarına karşı gerekli önlemleri almak için çalışanların (ve/veya çalışan temsilcilerinin) katılımı ile riskleri belirlemeyi, tanımlayı ve bu risklerle ilgili hedefler ve programlar oluşturmayı, düzenli olarak gözden geçirmesini sağlamayı,
  • Çevrenin korunması, enerji verimliliği ve doğal kaynak kullanımının azaltılması için gerekli insan , teknoloji, alt yapı, finans vb. kaynakları sağlamayı,
  • Atıkların kaynağında minimize edilmesini ve oluşan atıklarımızın geri dönüşümünü sağlamayı,
  • Acil durum, İSG, Çevre risk yönetimini en gelişmiş seviyede yapmayı ve uygulamayı,
  • Çalışanlarımıza İSG ve Çevre yönetim sistemleri eğitimlerini vermeyi,
  • Sağlık, emniyet ve çevre konularında tüm sektörler ve sivil toplum kuruluşları ile bilgi ve deneyim paylaşmayı,
  • İSG, Çevre ve Kalite yönetim sistemleri seviyesini müşteri ve Pazar gereksinimlerinin üstüne çıkartmak için beklentileri analiz ederek çalışan ve müşteri memnuniyetini artırmayı,

Bunları gerçekleştirmek için gerekli olan tüm imkanları sağlamayı ve ‘EN DÜŞÜK ZAMAN’, ‘EN DÜŞÜK MALİYET’, ‘EN İYİ KALİTE’ üçgeni dahilinde her zaman daha iyisi ve daha güzeli için sürekli iyileştirme çalışmaları yapmayı taahhüt ederiz.